dinsdag 20 maart 2018

Wiskunde: gepast betalen en teruggeven


Vandaag stond een lesje gepast betalen met zo weinig mogelijk munten en biljetten op het programma. 
Ook teruggeven werd geoefend. Dat is niet gemakkelijk. De kinderen hebben immers nog geen kommagetallen gezien. 
Voorbeeld:
Ik moet €3.60 betalen en ik geef € 5. Hoeveel krijg ik terug?
We doen het zo:
  • Ik leg bij tot de volgende volledige euro. (€ 3.60 + 40 cent = €4)
  • Dan leg ik bij tot het bedrag dat ik geef. ( €4 + 1 euro = €5)
  • Wat ik heb bijgelegd, is het bedrag dat ik terugkrijg! ( dus € 1.40)

maandag 19 maart 2018

Muzische Vorming: Muziek: ritmische bouwstenen


Vandaag werkten we rond ritmische bouwstenen. De kinderen leerden de waarde van elke noot a.d.h.v. woorden klappen.
Daarna kregen de kinderen de opdracht om een ritmische zin te maken a.d.h.v. woorden en noten.

woensdag 14 maart 2018

Nederlands: spreken: "Een herinnering aan toen ik klein was"

In het kader van het W.O.-thema "Hoe was het ook al weer?", kregen de kinderen de opdracht iets te vertellen voor de klas van toen ze klein waren.
Sommigen vertelden honderduit, voor anderen was het niet evident om voor heel de klas te spreken. Toch deed iedereen zijn of haar best. De kinderen kregen allemaal een briefje mee als leidraad om hun spreekoefening goed voor te bereiden.
Jammer genoeg waren er enkele zieken waardoor niet iedereen op de foto staat.


vrijdag 9 maart 2018

Muzische Vorming: beeld: foto uit de oude doos: schilderen met oploskoffie

De resultaten: Pyjamadag


Om alle kinderen een hart onder de riem te steken die vanuit hun ziekenbed les krijgen, kwamen we vandaag in pyjama naar school.


Muzische Vorming: Beeld: oude foto's met oploskoffie

In thema 5 van W.O. zagen we heel wat oude foto's. We zagen zwart-wit foto's maar ook gele of bruinachtige foto's. 
Vandaag mochten de kinderen zo'n foto of schilderij maken. We gebruikten daarvoor oploskoffie. Met weinig water kregen we een donkere kleur waarmee we de contouren of details konden benadrukken. 
Hoe meer water we erbij deden, hoe lichter de kleur werd. Dat gebruikten we om de achtergrond mee in te kleuren.


Happy Birthday!


woensdag 7 maart 2018

Nederlands: spelling: woorden op -ig

Tijdens ons half uurtje extra spelling, bespraken we vandaag de woorden eindigend op -ig. De kinderen brainstormden en al gauw stonden er een 40-tal woorden op het bord.


maandag 5 maart 2018

Genieten van een lentezonnetje...

Juf Ruth was vandaag afwezig. Dus besloot ik een lesje L.O. te geven in de plaats. We oefenden op tussen vier vuren.
We trokken niet naar de sporthal maar naar buiten want het was heerlijk weer.
Nadien kwamen we even tot rust in de eerste lentezon!


vrijdag 2 maart 2018

Wiskunde: wegen tot op de gram


In groepjes werd vandaag de kg en de g herhaald en ingeoefend. Er werd geschat, gewogen en gevuld tot een bepaald gewicht. De kinderen maakten kennis met verschillende weegschalen en ijkingen. Niet gemakkelijk!


Wiskunde: gepast betalen en teruggeven

Vandaag stond een lesje gepast betalen met zo weinig mogelijk munten en biljetten op het programma.  Ook teruggeven werd geoefend. Dat ...